zing

Khởi đầu mới

Một người có thể học được nhiều điều từ việc viết lách như khi đọc (“Learn as much by writing as by reading” – Lord Acton). Đọc có thể nói là việc dễ nhất. Chọn một cuốn sách mà bạn thích, dành thời gian và thêm một chút kiên nhẫn (nếu bạn không phải là […]