Tuổi Trẻ

Ghi chú nhanh về giao diện mới của Tuổi Trẻ Online

Sau một thời gian công bố giao diện mới thử nghiệm, hôm nay đúng ngày 2/9 báo Tuổi Trẻ đã chính thức ra mắt giao diện mới trang Tuổi Trẻ Online. Ngay lúc mình cũng đang viết về chủ đề giao diện tuỳ biến mấy hôm nay nên ở đây chỉ ghi lại vắn tắt […]