cuộc đời

Khi bạn 40 tuổi

Một điều thú vị khi cố tình ép mình phải đọc rộng hơn những thứ liên quan đến chuyên môn dù thời gian giới hạn là đôi khi gặp được những bài về chủ đề rất thú vị. Các giai đoạn của cuộc đời Như hôm trước vô tình đọc được bài viết “Immortality begins […]